Chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS

Print

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại công văn số 9201/BGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 12 năm 2013 về việc không sử dụng phần mềm Earth Explorer trong dạy Tin học; Công văn số 1579/CV-NXBGDVN của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 19 tháng 10 năm 2015 về chỉnh sửa nội dung sách Tin học cấp THCS. Theo đó, phân phối thời lượng một số bài được điều chỉnh lại cho phù hợp. Cụ thể các chỉnh sửa được liệt kê dưới đây:

       1. Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 1 (SHS, SGV)

            Chỉnh sửa: Chỉ sửa đổi chi tiết câu chữ và thay thế, cập nhật một số hình ảnh mới. Không ảnh hưởng đến số tiết và phân phối chương trình.

       2. Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 2 (SHS, SGV)

            Bỏ bài “Học địa lý thế giới với Earth Explorer”.

            Điều chỉnh thời lượng:

            Bài thực hành 10: từ 4 tiết thành 6 tiết. Bài tập và ôn tập: từ 6 tiết thành 8 tiết.

       3. Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 3 (SHS, SGV)

            Bỏ bài “Tìm hiểu thời gian với phần mềm Sun Times”.

            Điều chỉnh thời lượng:

            Bài 7: từ 2 tiết thành 3 tiết. Bài thực hành 5: từ 2 tiết thành 3 tiết. Bài 9: từ 2 tiết thành 3 tiết. Bài thực hành 7: từ 2 tiết thành 3 tiết.

       4. Cuốn Tin học dành cho THCS, quyển 4 (SHS, SGV)

            Bỏ bài “Tạo trang web bằng phần mềm Kompozer” và bài Thực hành 4 “Tạo trang web đơn giản”. Lý do: giảm tải, các tác giả nhận thấy nội dung này hơi khó đối với học sinh đại trà và không còn phù hợp vì hiện nay có nhiều cách tạo trang web dễ hơn.

            Điều chỉnh thời lượng:

            Bài thực hành 8: từ 2 tiết thành 3 tiết. Bài thực hành 9: từ 4 tiết thành 5 tiết. Bài 13: từ 2 tiết thành 4 tiết.

            Sở GD-ĐT yêu cầu đơn vị chỉ đạo đến các trường, tổ chuyên môn để điều chỉnh kịp thời các nội dung nêu 

Friday the 22nd. . Hostgator coupon - All rights reserved.