Lưu ý khi thực hiện dạy học theo mô hình Trường học mới

Nhiều lưu ý khi thực hiện hoạt động dạy học theo mô hình Trường học mới được Sở GD&ĐT An Giang nhấn mạnh, như: Tổ chức học nhóm, sử dụng thiết bị dạy học, trang trí không gian lớp học, sử dụng tài liệu và hình thức tổ chức dạy học...

Read more: Lưu ý khi thực hiện dạy học theo mô hình Trường học mới

Hits: 211

Friday the 22nd. . Hostgator coupon - All rights reserved.