Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5

Print

Thực hiện công văn số: 507/SGDĐT-VP, ngày 20 tháng 04 năm 2020. Nhà trường thông báo nghỉ ngày 30/4/2020 và 01/5/2020 theo quy định và đi học lại ngày 02/5/2020.

Trân trọng!

 

Wednesday the 2nd. . Hostgator coupon - All rights reserved.